Budownictwo

Z czym wiąże się odwadnianie wykopów budowlanych?

Odwodnienie to proces usuwania nadmiaru wody z wykopu. Celem odwodnienia jest stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz usunięcie nadmiaru wody z wykopu, aby nie spływała i nie powodowała szkód w otoczeniu.

Odwodnienie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przykłady metod ręcznych obejmują użycie pomp, węży i wiader do usuwania wody z terenu. Metody mechaniczne obejmują użycie pomp próżniowych, które są podłączone do węża w celu zassania wody z wykopu.

Pompy

Jedna z popularnych metod odwadniania polega na użyciu pompy zatapialnej, która jest opuszczana do wykopu za pomocą liny. Do pompy podłącza się długi wąż, który następnie umieszcza się w rowie i pozwala się jej pracować do momentu usunięcia całej wody. Proces ten może być czasochłonny i kosztowny, jeśli masz wiele wykopów lub duże wykopy, które muszą być wykopane.

Igłofiltry

Igłofiltry są stosowane w odwadnianiu w celu usunięcia z wody drobnych cząstek. Filtr składa się z szeregu długich, cienkich rur, które są wprowadzane do ziemi, a ich końce wystają ponad powierzchnię. W rurkach znajdują się otwory, przez które przepływa woda, ale nie przepuszczają one drobniejszych cząstek, takich jak glina czy muł.

W odwadnianiu wykopów budowlanych igłofiltry są stosowane, gdy grunt jest zbyt miękki, aby konwencjonalne metody, takie jak pompowanie lub drenaż grawitacyjny, mogły działać skutecznie. Mogą być również stosowane tam, gdzie istnieje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wód gruntowych w przypadku ich wydostania się podczas prac wykopowych.

Igłofiltry są zwykle instalowane w równoległych liniach w odstępach około 30 cm (12 cali). W zależności od sytuacji można je instalować poziomo lub pionowo. W razie potrzeby można również zainstalować kilka linii.

Systemy podciśnieniowe

Inną możliwością usunięcia nadmiaru wody z nieruchomości jest zastosowanie systemów podciśnieniowych. Systemy te są w stanie usunąć tysiące galonów wody z nieruchomości w ciągu zaledwie kilku minut dzięki potężnym pompom i potężnym wężom próżniowym, które są dołączone bezpośrednio do głównej linii kanalizacyjnej domu.

Studnie odwadniające

Systemy te wypompowują wodę z otworu w dnie wykopu. Są one często stosowane w glebach piaszczystych lub gliniastych, które są zbyt miękkie, aby wspierać bardziej trwały system, taki jak francuski drenaż. Studnie odwadniające są łatwe do zainstalowania i stosunkowo niedrogie, ale nie działają tak długo jak inne metody. Wymagają również regularnej konserwacji.

Dreny francuskie

Systemy te kierują wodę przez rury zakopane pod ziemią pod kątem prostym do ściany fundamentowej. Woda wpływa do otwartego kanału na jednym końcu i odprowadza się od fundamentów domu do innej rury lub rowu na drugim końcu. Kanały francuskie są bardziej wytrzymałe niż studnie, ale ich prawidłowa instalacja jest również droższa i bardziej czasochłonna.

Z dostępnymi opcjami w ramach których skutecznie dokonamy odwadniania wykopów budowlanych, będziesz mógł zapoznać się za sprawą oferty na poniższej stronie https://hamer.pl/odwodnienia-wykopow/.